آقای دکتر محمدسعید شفیعی

دکتر محمدسعید شفیعی استاد دانشگاه اصفهان

آقای دکتر محمدسعید شفیعی

Dr. Mohammad Sayeed Shafiyee

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدسعید شفیعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آسیب شناسانه و پیشگیرانه بزهکاری در سنین نوجوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی انتقادی مراحل تدرج مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی روش های تحمل افکار و رفتار دیگران براساس تعالیم اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان دوره: 1، شماره: 1
4 جایگاه عدالت ترمیمی در مسیولیت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوریتم فیلتر تطبیقی زیرباند توسعه یافته در شبکه توزیع شده انتشاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی
2 الگوریتم نوین فیلتر تطبیقی زیرباند نرمالیزه شده با انتخاب جزیی ضرایب در شبکه های توزیع شده بر پایه روش انتشاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
3 بازتاب تعالیم اسلامی در تروریسم ستیزی ایران در جامعه جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
4 بررسی آسیبشناسانه و پیشگیرانه بزهکاری در سنین نوجوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
5 بررسی بکارگیری تعالیم اسلامی در خانواده بمنظور پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
6 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر تمایل به انجام بزهکاری در نوجوانان مطالعه موردی: نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
7 بررسی تأثیر محیط خانواده بر توفیق اجتماعی نوجوانان (مطالعه موردی: نوجوانان دوره متوسطه دبیرستانهای شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
8 بررسی چالش ها و موانع موجود در عدم اعلام جرایم و بزه های صورت گرفته نسبت به زنان در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
9 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی در طبقات اجتماعی بر انتخاب شغل جوانان (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
10 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توفیق در ازدواج جوانان (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
11 بررسی عوامل مؤثر در پیشگیری از جرایم تعزیراتی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی نقش مجازات های جایگزین حبس در تعالیم اسلامی و ارتقای تربیت اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
13 تاثیر اقدامات اصلاحی در نهاد فردی کردن مجازات بر جلوگیری از تکرار جرم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
14 جایگاه مشاوره در ورود زندانیان به جامعه پس از رهایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی
15 حریم خصوصی مفسدان اقتصادی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
16 نقش سازمان ملل متحد در ارتباطات بینالمللی در فرایند برجام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی