آقای دکتر غلام حسن جعفری

آقای دکتر غلام حسن جعفری

Dr. Gholam Hasan Jafari

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلام حسن جعفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار