آقای دکتر امید علی حمیدیه

دکتر امید علی حمیدیه دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر امید علی حمیدیه

Dr. Omid Ali Hamidieh

دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید علی حمیدیه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی