آقای دکتر هیراد عبقری

آقای دکتر هیراد عبقری

Dr. Hirad Aghbari

دانشیار دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هیراد عبقری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران، ارومیه تیر 1398