آقای بهنام کبیری

بهنام کبیری

آقای بهنام کبیری

Behnam Kabiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهنام کبیری در مجلات و ژورنالها