آقای دکتر وحید بیگدلی راد

آقای دکتر وحید بیگدلی راد

Dr. Vahid Bigdeli Rad

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید بیگدلی راد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری