خانم گلناز السادات صباغیان

گلناز السادات صباغیان

خانم گلناز السادات صباغیان

Golnazossadar Sabbaghian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم گلناز السادات صباغیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازمطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری