آقای دکتر هاشم پسران

دکتر هاشم پسران استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی

آقای دکتر هاشم پسران

Dr. Hashem Pesaran

استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هاشم پسران در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست