خانم دکتر زهرا معارفوند

خانم دکتر زهرا معارفوند

Dr. Zahra Moaref Vand

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا معارفوند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله تحول در علوم انسانی