آقای دکتر محمد اسحاقی

آقای دکتر محمد اسحاقی

Dr. Mohammad Eshaghi

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد اسحاقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحول در علوم انسانی