خانم زینب خدری

زینب خدری

خانم زینب خدری

Zeinab Khedri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زینب خدری در مجلات و ژورنالها