آقای دکتر سید جواد طباطبایی

دکتر سید جواد طباطبایی

آقای دکتر سید جواد طباطبایی

Dr. Seyed Javad Taba Tabayee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جواد طباطبایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر تخصصیدوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی