خانم یاسمین آل آقا

یاسمین آل آقا

خانم یاسمین آل آقا

Yasamin Al Agha

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم یاسمین آل آقا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی