آقای دکتر محمد حسین عزیزی

آقای دکتر محمد حسین عزیزی

Dr. Mohammadhosein Azizi

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسین عزیزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، تهران شهریور 1398