آقای یحیی طالبی

یحیی طالبی دانشیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، ایران

آقای یحیی طالبی

Yahya Talebi

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای یحیی طالبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علوم ریاضی کاسپین