آقای محسن علیمحمدی

آقای محسن علیمحمدی

Mohsen Alimohammadi

استاد، دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محسن علیمحمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله علوم ریاضی کاسپین