آقای دکتر محمدرضا زند مقدم

دکتر محمدرضا زند مقدم استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

آقای دکتر محمدرضا زند مقدم

Dr. Mohammad Reza Zand Moghaddam

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا زند مقدم در مجلات و ژورنالها