آقای دکتر سعید کامیابی

آقای دکتر سعید کامیابی

Dr. Saeed Kamyabi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید کامیابی در مجلات و ژورنالها