آقای دکتر حسن فرجی سبکبار

دکتر حسن فرجی سبکبار دانشیار

آقای دکتر حسن فرجی سبکبار

Dr. Hasan Faraji Sabokbar

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن فرجی سبکبار در مجلات و ژورنالها