آقای دکتر محسن بارونی

دکتر محسن بارونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

آقای دکتر محسن بارونی

Dr. Mohsen Barooni

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن بارونی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398