آقای دکتر بابک ساعدی

دکتر بابک ساعدی دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر بابک ساعدی

Dr. Babak Saedi

دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بابک ساعدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی