آقای دکتر رضا دهنویه

دکتر رضا دهنویه عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

آقای دکتر رضا دهنویه

Dr. Reza Dehnavie

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا دهنویه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ، دی 1348