آقای دکتر محمدحسین رحمتی

دکتر محمدحسین رحمتی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر محمدحسین رحمتی

Dr. Mohammad Hossein Rahmati

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین رحمتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ، دی 1348