خانم دکتر مریم رهبری بناب

دکتر مریم رهبری بناب محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

خانم دکتر مریم رهبری بناب

Dr. Maryam Rahbari Bonab

محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم رهبری بناب در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398