آقای دکتر لطفعلی عاقلی

دکتر لطفعلی عاقلی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر لطفعلی عاقلی

Dr. Lotfali Agheli

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر لطفعلی عاقلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران ، دی 1348