خانم دکتر مهناز جلیلی

دکتر مهناز جلیلی مسئول انجمن علمی جامعه شناسی

خانم دکتر مهناز جلیلی

Dr. Mahnaz Jalili

مسئول انجمن علمی جامعه شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مهناز جلیلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال