آقای دکتر غلامرضا توکلی

آقای دکتر غلامرضا توکلی

Dr. Gholamreza Tavakoli

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا توکلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری انجمن تعالی کسب و کار ایران، تهران تیر 1398