آقای دکتر مسعود ترک زاده ماهانی

آقای دکتر مسعود ترک زاده ماهانی

Dr. Masoud Torkzadeh

رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود ترک زاده ماهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین جشنواره ایده های خلاقانه با رویکرد کارآفرینی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان اردیبهشت 1398