آقای مهندس حمید تازیکه

مهندس حمید تازیکه انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

آقای مهندس حمید تازیکه

Hamid Tazikeh

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حمید تازیکه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، تهران مهر 1388