آقای دکتر عبدالرضا سلطانی پور

دکتر عبدالرضا سلطانی پور انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

آقای دکتر عبدالرضا سلطانی پور

Dr. Abdolreza Soltani pour

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا سلطانی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، تهران آبان 1389

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 36، شماره: 3
2 تحلیلی بر مشخصه های ریزساختاری اتصال FSW شده فولاد A517(B) و ارتباط آن با خواص مکانیکی و رفتار خوردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و مطالعه گسترش ترک با اشکال و زوایای مختلف در صفحات با روش المان محدود توسعه یافته و حل تحلیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 ارزیابی اثر تغییر ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
3 ارزیابی اثر تغییرات حجمی ناشی از استحاله فازی در پیش بینی تنش پسماند اتصال سر به سر فولاد 100-HY به کمک المان محدود (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
4 ارزیابی رفتا رمکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 جوش داده شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
5 بررسی اتصال در فرایند نورد تجمعی توسط آزمون آکوستیک به روش رزونانس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
6 بررسی اثر سرعت پیشروی بر ریز ساختار و رفتار خوردگی آلومینیوم دریایی 5083 در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
7 بررسی اثر سیال خنک کننده طی فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر تشکیل نانوساختارسطحی آلیاژ 7075-T6 Al (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
8 بررسی اندازه و نحوه توزیع رسوبات در نواحی مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
9 بررسی تاثیر ذرات حاصل سایش ابزار بر ریزساختار سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ Ti 6Al 4V (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
10 بررسی تاثیر سرعت پیشروی بر میکرو ساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم 5083 در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
11 بررسی خواص مکانیکی و اسختار سطح مقطع جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 5083-H116 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
12 بررسی رفتار سیلان گرم آلیاژ Ti-6Al-4V در حین اعمال سیکل آهنگری گرم همدمای دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
13 بررسی ریزساختار اتصال جوشی فولاد A517جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی ارزیابی اثر پارامترهای جوشکاری بر رفتار خوردگی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
14 بررسی ریزساختاری نواحی مختلف اتصالات جوشی آلیاژ تیتانیم 47- Ti 6Al جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
15 بزرسی تاثیزفزآینذ های تزمومکانیکی بزوی حذف فزیت دلتا در فولاد سنگ نشن رسوب سختی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 پیش بینی اثر ضریب حساسیت به نرخ کرنش و توان کرنش سختی بر شکل پذیری ورق Ti-6Al-4V به کمک روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
17 تاثیر تغییر پارامتر فشار اعمالی در فرایند جوشکاری اصطکاکی ا غتشاشی FSW بر خواص متالورژیکی و مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
18 تاثیر تغییر جریان در جوشکاری تیگ پالسی بر رفتار خواص مکانیکی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
19 تاثیر تغییر فرکانس در جوشکاری با فرایند تیگ پالسی مکانیزه با موج غیرمتعادل بر اتصال آلومینیوم آلیاژی دریایی 5083 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
20 تاثیر سرعت پیشروی ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ Ti 6Al 4V (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
21 تاثیر سرعت پیشروی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر انرژی ضربه اتصالات آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
22 تاثیر سرعت چرخش پین بر رفتار خوردگی الیاژ آلومینیوم T3 -2024 جوش شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
23 تاثیر فرکانس بر پروفیل جوش تیگ پالسی در اتصال ورق آلیاژ آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
24 تاثیر هندسه ابزار بر خواص متالورژیکی و مکانیکی نقطه جوش اصطکاکی اغتشاشی در آلیاژ A15083-H111 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
25 تعیین پارامترهای بهینه در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) آلومینیوم 5083 به کمک آزمون های غیرمخرب و ماکرواچ سطح مقطع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
26 رسم نمودار حد شکل پذیری ورق Ti-6Al-4V به روش تجربی و حل عددی به کمک آنالیز M-K (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
27 سنتز نانوکامپوزیت های Ni-Al/Al2O3 به روش الیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
28 شبیهسازی تاثیر سرعت پیشروی بر توزیع دما و تنش موثر در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم To - 7075 با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
29 مطالعه اثر تغییر فشار ابزار بر رفتار مکانیکی و میکروساختار جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
30 مطالعه رفتار خوردگی نواحی مختلف جوش اصطکاکی اغتشاششی آلومینیوم T3-2024 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
31 معیار انتخاب پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی جهت اتصال ورقهای آلیاژ آلومینیوم دریایی 5083 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
32 معیار کنترل کیفیت در انتخاب پارامترهای جوشکاری FSW جهت اتصال ورقهای آلیاژ آلومینیوم دریایی 5083 مورد کاربرد در صنایع دریایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران