آقای مهندس ناصر سلیمی زاده

مهندس ناصر سلیمی زاده انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

آقای مهندس ناصر سلیمی زاده

Naser Salimizadeh

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس ناصر سلیمی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخر، اصفهان دی 1390