آقای دکتر حمید رشیدی نژاد

دکتر حمید رشیدی نژاد

آقای دکتر حمید رشیدی نژاد

Dr. Hamid Rashidinejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید رشیدی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان شهریور 1398