خانم پروفسور شهلا منصوری

پروفسور شهلا منصوری

خانم پروفسور شهلا منصوری

Prof. Shahla Mansouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروفسور شهلا منصوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان شهریور 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Antibiotic Resistance Patterns of the Isolates from the Nose of Training Soldiers in Kerman in 2012. (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 3
2 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شناسایی مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف TEMوSHVدر ایزوله های اشریشیاکلی با مقاومت چندگانه جدا شده از ادرار بیماران بستری در بیمارستان های کرمان 1386_87 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1
3 صحت تشخیص آزمایشگاهی و آنتی بیوگرام باسیل های گرم منفی به صورت روتین در مقایسه با روش های استاندارد در کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
4 مقاومت آنتی بیوتیکی در باسیل های گرم منفی غیر تخمیری جداشده از نمونه های بالینی در کرمان طی سال های 1386_87 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 FREQUENCY OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA UREALYTICUM AND LISTERIA MONOCYTOGENES ISOLATED FROM VAGINAL SAMPLES OF WOMEN IN KERMAN, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 PREGNANCY- RELATED LISTERIOSIS: FREQUENCY AND GENOTYPIC CHARACTERISTICS OF L. MONOCYTOGENES FROM HUMAN SPECIMENS, KERMAN-IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران