خانم پروفسور شهلا منصوری

خانم پروفسور شهلا منصوری

Prof. Shahla Mansouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروفسور شهلا منصوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان شهریور 1398