آقای دکتر داود کلانتر نیستانکی

دکتر داود کلانتر نیستانکی

آقای دکتر داود کلانتر نیستانکی

Dr. Davoud Kalantar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داود کلانتر نیستانکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان شهریور 1398