خانم دکتر حدیثه کشیری

دکتر حدیثه کشیری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خانم دکتر حدیثه کشیری

Dr. Hadiseh Keshiri

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر حدیثه کشیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی با تاکید بر فنآوری های نوین در علوم شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر آنتی اکسیدانی محصول کارامله فروکتوز بر اکسیداسیون چربی و خواص حسی میگو(Peneus indicus در شرایط انجماد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
2 بررسی اثراستات و لاکتات سدیم بر تغییرات چربی و ماندگاری فیله تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus دردمای 4 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
3 بررسی تغییرات کیفی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss پس از غوطه وری درمحلول های نمکی سدیم طی نگهداری دریخچال 4 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
4 بهبودکیفی وافزایش ماندگاری فیله های تاس ماهی ایرانی Acipenser persicusتوسط عصاره پیاز طی نگهداری دردما 4 درجه سانتیگراد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
5 ترمیم عصبی و نوروژنزیز پس از آسیب نخاع در ماهیان استخوانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
6 شناسایی و کشت طولانی مدت سلولهای بنیادی عصبی متن سفالن مغز تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی