آقای دکتر عطااله ابراهیمی

دکتر عطااله ابراهیمی دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر عطااله ابراهیمی

Dr. Ataolah Ebrahimi

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عطااله ابراهیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ، دی 1348