آقای دکتر رسول زمانی

دکتر رسول زمانی دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر رسول زمانی

Dr. Rasoul Zamani

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول زمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ، دی 1348