خانم مریم ایرجی

خانم مریم ایرجی

Maryam Iraji

مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم ایرجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال