خانم مریم هاشمی

مریم هاشمی مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم مریم هاشمی

Maryam Hashemi

مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم هاشمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال