آقای امیررضا کچویی

امیررضا کچویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای امیررضا کچویی

Amir reza Kachoyee

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امیررضا کچویی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله استخوان و جراحی عمومی