خانم یاس عرفانی

یاس عرفانی بایگانی دفتر استخوان و جراحی مشترک بیمارستان قائم

خانم یاس عرفانی

Yas Erfani

بایگانی دفتر استخوان و جراحی مشترک بیمارستان قائم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم یاس عرفانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمجله استخوان و جراحی عمومی