آقای دکتر رضا باقری

دکتر رضا باقری استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر رضا باقری

Dr. Reza Bagheri

استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا باقری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پزشکی قلب و قفسه سینه