آقای دکتر ابراهیم شیخ

آقای دکتر ابراهیم شیخ

Dr. Ebrahim Sheikh

Human Resource Development Deputy, Tehran Municipality, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم شیخ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال