آقای دکتر ابراهیم شیخ

دکتر ابراهیم شیخ Human Resource Development Deputy, Tehran Municipality, Tehran, Iran

آقای دکتر ابراهیم شیخ

Dr. Ebrahim Sheikh

Human Resource Development Deputy, Tehran Municipality, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم شیخ در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی و تبیین تاثیر توانمندسازی هیات مدیره در شرکت های کوچک (مطالعه شرکت های کوچک مستقر در برخی شهرک های صنعتی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی چند وجهی ابزار تکمیلی سنجش شایستگی ها در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 ارزیابی میزان آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیرTQM در سازمان فروش شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
3 ارزیاتی میزان آمادگی پیاد سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر TQM در سازمان فروش شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 رهبری اثربخش تحول رویکرد مشارکت جویانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
5 طراحی مدل سنجش رضایت شغلی ( مطالعه موردی : شرکت کربن ایران ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
6 طراحی مدل شایستگی مدیر مسیول استراتژی در شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 مدیریت سیستم بهینه بهره وری، کاهش هزینه های تعمیرات ونگهداری و افزایشAccessibility توربین نیروگاههای بادی درایران با استفاده از مدل Dynamic Bayesian Network DBN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
8 نظام پیشنهادها؛ با رویکرد ارتقاء اثر بخشی (بررسی موردی استقرار نظام پیشنهادات در شرکت کربن ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
9 نقش منابع انسانی و توسعه آن در چابک سازی سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی