آقای دکتر آرین قلی پور

دکتر آرین قلی پور Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

آقای دکتر آرین قلی پور

Dr. Arian Gholipour

Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آرین قلی پور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
2 اعتباریابی ابعاد و مولفه های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
3 بررسی تاثیر روزه ماه مبارک رمضان بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 20، شماره: 2
4 بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
5 تبیین اثرات شخصیت بر تضاد کار- خانواده و پیامدهای آن بر کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 1
6 تبیین تناسب فرد - سازمان به عنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
7 تحلیلی بر روش شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
8 تحلیلی بر روششناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
9 تدوین الگوی توسعه و پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
10 توسعه رویکرد مسئله محوری در مطالعات میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
11 رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
12 ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
13 شناسایی تاثیر به کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
14 شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
15 شناسایی فرهنگ سازمانی در چهارچوب ارزش های رقابتی کویین و تاثیر آن بر فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 1
16 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
17 طراحی مدل انطباق پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
18 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
19 مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
20 مطالعه اکتشافی عوامل موثر بر رعایت عدالت منطقه ای در اثر خط مشی های مالی وبودجه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
21 واکاوی بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی - پژوهشی در دانشگاه ها مطالعه چند موردی: دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 2
22 هدایت رویای کارکنان در جهت توسعه منابع انسانی سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه تجارب پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در یک نهاد دولتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
2 ارائه راهکارهایی برای مقابله بااسترس ناشی از فناوری در صنایع High tech (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
3 ارایه راهکارهایی در جهت کاهش پیامدهای منفی حاصل از کنترل احساس خشم در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان بهشت زهرا (س)) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
4 بررسی رابطه کاربست فناوری اطلاعات با رضایت مشتری در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
5 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تسهیم دانش (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 بررسی علل و پیامدهای دورکاری و ارائه راهکارهایی برای مدیریت مؤثر دورکاران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بررسی نقش عدالت و اعتماد در کاهش رفتارهای ضد شهروندی و اثر آن بر تمایل به تسهیم دانش در اجتماع مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
8 تاثیر حضور اجتماعی ادراک شده در وب سایت بر وفاداری: مطالعه ای در حوزه بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
9 تاملی بر ارزشها و رفتارهای نسلهای متفاوت در بازاریابی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 حالات ژرفانگری و پهنا نگری مدیران در تصمیم گیری با استنباط از آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 شناسایی شایستگی های کارکنان در یک شرکت تولیدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
12 گونه شناسی ارزشهای افراد و ارتباط آن با گشت زنی اینترنتی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
13 مدیریت شایستگی: رویکردی جدید درجذب ونگهداشت استعدادها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
14 ممیزی نگرش شغلی کارکنان شرکت فرابورس ایران با استفاده از استاندارد 34000 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 نظام الکترونیکی منابع انسانی: تسهیل در تغییر نقش واحد منابع انسانی؛ از هدایت کنندگان اداری به شریکان استراتژیک سازمان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار