آقای دکتر علی عرب خردمند

دکتر علی عرب خردمند دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر علی عرب خردمند

Dr. Ali Arab Kheradmand

دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی عرب خردمند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی