آقای دکتر علیرضا فرح بخش

آقای دکتر علیرضا فرح بخش

Dr. Alireza Farahbakhsh

Associate Professor of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا فرح بخش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال