آقای نعمت الله مختاری امیر مجدی

نعمت الله مختاری امیر مجدی استاد روان شناسی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای نعمت الله مختاری امیر مجدی

Nematollah Mokhtari Amir Majdi

استاد روان شناسی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای نعمت الله مختاری امیر مجدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله علمی گوش و حلق و بینی ایران