آقای دکتر ناصر راستخواه

آقای دکتر ناصر راستخواه

Dr. Naser Rastkhah

مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر راستخواه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ، دی 1348