آقای یحیی نوروز بیگی

یحیی نوروز بیگی استاد روان شناسی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای یحیی نوروز بیگی

Yahya Noroz Beigi

استاد روان شناسی اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای یحیی نوروز بیگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علمی گوش و حلق و بینی ایران