آقای دکتر علی طلایی

دکتر علی طلایی دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر علی طلایی

Dr. Ali Talayee

دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی طلایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله اصول بهداشت روانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری عزت نفس و حمایت اجتماعی پرسنل بهداشتی درمانی، معیاری برای پیش بینی فرسودگی شغلی کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
2 بررسی میزان شیوع ا فسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 بررسی میزان شیوع سندروم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
5 تحلیل بیزی مدل های شکنندگی برای داده های بقا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریاضیات زیستی