آقای دکتر علی طلایی

دکتر علی طلایی دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر علی طلایی

Dr. Ali Talayee

دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی طلایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال